Molnár Péter 1970. április 23-án született Kisteleken. Szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte fiát és leányát. Sokoldalúságával, kivételes képességeivel már általános iskolás korában kitűnt. Kitűnően táncolt, szépen szavalt, jól énekelt, műsorokat szervezett. A közösség mozgatórugója volt. A számítógépet középiskolás korában szerette meg.

Szinte az egész ország informatikus- és pedagógus közösségét letaglózta a hír, hogy 2021. március 17-én örökre elment Molnár Péter informatika tanár, rendszergazda. 1995. szeptember 1-én kezdte meg munkáját szeretett „alma-mater”-ében, az Árpád Fejedelem Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban informatika tanáraként, ahol 2000-től a rendszergazdai feladatokat is ellátta. Programozó matematikusi, programtervező matematikusi diplomája mellé 2007-ben megszerezte a mérnöktanári diplomát is. Péter az iskola fejlesztésében is oroszlánrészt vállalt. Ötleteivel, magasszintű munkájával segítette az iskolavezetést az újítások kitalálásában és megvalósításában. Folyamatos szakmai segítséget nyújtott kollégáinak és az iskolavezetésnek. Továbbképzéseket tartott, ő alkotta meg az Árpád Információs Rendszert. Létrehozta és működtette az iskola honlapját, kifejlesztette azt az elektronikus naplót, amely a mai napig országos viszonylatban is a leginkább „felhasználó-barát”. Péter mindenkinek, mindenkor segített. Önzetlenül sietett az iskolák segítségére azzal is, hogy a kötelezően bevezetett, újrendszerű elektronikus naplóhoz kiegészítő szoftvert készített, hogy megkönnyítse az új napló használatát. Elnökségi tag volt a Közoktatási Rendszergazda Egyletben, adminisztrátorként működtette Techinfo levelezőlistát, tagja volt az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének és részt vett a Digitális Jólét Program alapköveinek lerakásában. Mindig mindennel kapcsolatban „képben volt”, ami az iskolát, annak működését érintette. Folyton a tökéletes munkára törekedett.

Magánéletében szilárd támaszt biztosított családja minden tagjának. Szoros kapcsolatban volt édesanyjával, húgával annak lányaival. Féltő szeretettel és gondoskodással nevelte 17 éves fiát.

Töretlen optimizmusával, kiemelkedő tehetségével, fáradhatatlanságával, kedves derűjével, sziporkázó humorával, felbecsülhetetlen szakmai tudásával és rendíthetetlen elhívatottságával állt ki a pedagógusok és az informatika tanítás mellett. Péter személyében egy nagy formátumú, kivételes embert veszítettünk el. Halála soha el nem múló fájdalmat és pótolhatatlan veszteséget jelent.

Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.